Voor wie

  • VOOR VOLWASSENEN ZORG VANAF 18 JAAR

 

 

 

In opdracht van: 

  • PGB houder en of hulpvrager
  • PGB zorgverlener
  • WMO (Wet Maatschappelijke Opvang)
  • Particulier, uit eigen middelen